Nasze inicjatywy i projekty

Wspieramy firmy i rynek promując dobre praktyki, łącząc podmioty dla bardziej efektywnego działania, budujemy platformę porozumienia rynkowego, w której zachęcamy do współdziałania. Wierzymy, że właśnie współdziałanie – współpraca, dzielenie się wiedzą, analiza przypadków, rozmowy i wspólne projekty są najlepszą drogą do osiągnięcia trwałych sukcesów biznesowych i budowania pozytywnego wizerunku branży.

Prowadzimy kluczowe dla rynku projekty rozwojowe. Organizujemy dialog pomiędzy firmami, wspieramy komunikację branży z instytucjami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w Polsce i na Świecie.

Nasze projekty w toku

Contact Center Sector Branding

Organizujemy współpracę firm contact center – kreujemy pozytywne doświadczenia odbiorców – wspieramy wizerunek branży. Pracujemy z firmami i strukturami contact center na poziomie pojedynczej organizacji. Łączymy doświadczenia naszych partnerów budując pozytywne – prawdziwe doświadczenie klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

Forum Ekspertów

Forum Ekspertów to grupa osób o wysokich kompetencjach w zdefiniowanych obszarach gotowa wspierać merytorycznie firmy, organizacje i projekty, które potrzebują pomocy. Jest również ciałem opiniotwórczym, recenzującym sytuację na rynku, zdolnym do zajęcia stanowiska w istotnych sprawach.

Nasze media

Klientomania_q400

Klientomania to serwis zbudowany z pasji, ciekawości i doświadczenia pracy z klientem oraz dla niego.

Klientomania_cover

Jedyna w Polsce internetowa audycja w poświęcona obsłudze klienta. Ciekawi goście, inspirujące rozmowy.

To tutaj odczarowujemy pracę na słuchawkach. Wspieramy rozwój kariery, inspirujemy do działania, opisujemy najlepsze praktyki.

Dostarczamy wiedzę
Inspirujemy do działania

Budujemy największy i najbardziej aktualny zasób wiedzy na temat zarządzania  i organizacji procesów zdalnej komunikacji z klientami. Motywujemy firmy i ich managerów do wdrażania sprawdzonych strategii.

Łączymy
Potrzeby z możliwościami

Budujemy platformę kontaktu pomiędzy inwestorami, zleceniodawcami, managerami, a wykonawcami i dostawcami rozwiązań wspierających obsługę klienta. Rekomendujemy  sprawdzonych vendorów.

Promujemy
Dobre praktyki

Propagujemy najlepsze standardy i rozwiązania zarządzania contact center. Upowszechniamy wiedzę o najlepszych praktykach stosowanych przez firmy w Polsce i w innych krajach. Organizujemy skuteczny transfer idei.

Promujemy
Idee, Rozwiązania, Ludzi i Firmy

Dbamy o wizerunek branży customer contact center. Promujemy idee, organizacje, wydarzenia i ludzi, które wpływają na profesjonalizację sektora i wzrost zaufania ze strony inwestorów oraz konsumentów.

Projekty, które są już za nami

Polska misja na CCW 2017 | Berlin
Oficjalne stoisko na targach CCW 2017

11.2016 - 03.2017

Polska misja na CCW 2016 | Berlin
CCW 2016 z Forum Call Center

01.2016 - 02.2016

Call Center Day 2014
Cykl konferencji The best practices

01.2014 - 04.2014

II spotkanie Forum Call Center
Najważniejsze wyzwania i trendy dla usług

03.2013

Polska misja na CCE 2012 | Londyn
Polskie stoisko na targach contactcentere expo

10.2012

I spotkanie Forum Call Center
Zwycięskie strategie – najlepsze praktyki branży customer contact center

09.2012

Opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach ze współdziałania

bądźmy w kontakcie

Newsletter Forum Call Center