Członkostwo w Forum Call CenterForum Call Center to miejsce współdziałania firm, organizacji oraz managerów branży customer contact center. Członkostwo w społeczności Forum daje dostęp do unikalnych zasobów wiedzy, informacji oraz wsparcia merytorycznego i marketingowego.

Komunikacja jest tym co łączy ludzi, firmy, idee na całym świecie. Dysponując wiedzą, umiejętnościami i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dostarczamy światu pomoc, komfort, nowe możliwości. Kolejne przełomy technologiczne zmieniają rzeczywistość biznesową w zawrotnym tempie. Szybciej niż firmy i ich klienci są gotowi zaadoptować się do nich.

Zapraszamy do Polskiego Forum Call Center – akceleratora rozwoju branży customer service, miejsca spotkania ekspertów, wymiany wiedzy, łączenia potrzeb i możliwości.

Wspieramy firmy i rynek promując dobre praktyki, łącząc podmioty dla bardziej efektywnego działania, budujemy platformę porozumienia rynkowego, w której zachęcamy do współdziałania. Wierzymy, że właśnie współdziałanie – współpraca, dzielenie się wiedzą, analiza przypadków, rozmowy i wspólne projekty są najlepszą drogą do osiągnięcia trwałych sukcesów biznesowych i budowania pozytywnego wizerunku branży.

Call Center Sektor Branding

Wspólnie z firmami członkowskimi oraz partnerami dbamy o pozytywny wizerunek branży. Wspieramy zrzeszone organizacje w kreowaniu przyjaznego miejsca pracy. Organizujemy działania zwiększające zaufanie do usług świadczonych przez contact centers.

nowi pracownicy | szanse sprzedaży | PR i marketing

Networking

Łączymy firmy i ludzi. Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, aranżujemy spotkania, pomagamy dotrzeć do ekspertów w kraju i za granicą. Organizujemy współpracę i współdziałanie w celu wytworzenia uniwersalnej wartości dla rynku oraz rozwoju osobistego managerów.

kontakty | szanse sprzedaży | rozwój kompetencyjny

Rekomendacja dostawców

Rekomendujemy potencjalnym inwestorom i firmom poszukującym rozwiązań technologicznych oraz operacyjnych, członków Polskiego Forum Call Center jako wiarygodnych dostawców produktów i usług. Łączymy istniejące na rynku potrzeby z możliwościami współpracujących firm.

szanse sprzedaży | nowe kontakty

Szanse sprzedaży

Dostarczamy informację o toczących się postępowaniach przetargowych. Organizujemy kampanie informacyjne, promocyjne oraz inne działania ukierunkowane na identyfikację zapotrzebowanie na usługi świadczone przez partnerów Polskiego Forum Call Center. 

szanse sprzedaży | informacja

Wsparcie procesów rekrutacyjnych

Wspieramy procesy rekrutacyjne prowadzone przez członków Polskiego Forum Call Center. Udostępniamy możliwości komunikacyjne Forum, dzielimy się unikalną i aktualną wiedzą na temat branżowego rynku pracy. Inspirujemy i realizujemy działania marketingowe.

nowi pracownicy | rekrutacja | PR i marketing

Ogłoszenia rekrutacyjne

Członkowie Polskiego Forum Call Center otrzymują dostęp do możliwości nieograniczonej publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych na stanowiska agenckie (w serwisie www.nasluchawkach.pl) oraz managerskie (w serwisie www.forumcallcenter.pl). 

nowi pracownicy | rekrutacja | HR

Wsparcie merytoryczne

Wspieramy członków Polskiego Forum Call Center w drodze do efektywnego działania. Dzielimy się posiadaną wiedzą oraz przydatnymi informacjami. Wspieramy managerów na każdym etapie rozwoju firmy. Wspólnie szukamy rozwiązań dla wyzwań, łączymy siły partnerów.

informacja | wsparcie | szanse sprzedaży

Branżowy monitoring mediów

Monitorujemy pojawiające się w mediach informacje dotyczące branży customer contact center. Aktualności, raporty, wydarzenia, zmiany w prawie, komentarze. Członkowie Forum mają stały dostęp do najnowszych treści. Raz w tygodniu otrzymują podsumowanie na e-mail.

informacja | inspiracja | wiedza

Patronaty inicjatyw firmowych

Obejmujemy patronaty nad wydarzeniami (seminaria, konferencje, akcje, projekty społeczne, konkursy itp.) organizowanymi przez członków Polskiego Forum Call Center. Wspieramy organizację i promocję firmowych projektów. Zwiększamy zasięg dotarcia informacji, podnosimy rangę.

PR i marketing | wsparcie | szansa sprzedaży

Rozbudowana wizytówka firmy

Członkowie Polskiego Forum Call Center otrzymują rozbudowaną wizytówkę firmy/marki w serwisie www.forumcallcenter.pl. Zyskują możliwość umieszczenia informacji o firmie, produktach, usługach, powiązanych treściach w serwisie. Ułatwiamy kontakt z potencjalnymi klientami i pracownikami.

PR i marketing | szansa sprzedaży | rekrutacja

Publikacja artykułów i newsów

Członkowie Forum Call Center zyskują możliwość publikacji treści – artykułów merytorycznych, case study, aktualności firmowych i branżowych. Udostępniamy dotarcie do ponad 10 tys unikalnych użytkowników mediów: www.forumcallcenter.pl, www.klientomania.pl oraz www.nasluchawkach.pl

PR i marketingszanse sprzedaży 

Ekspercki blog firmowy

Firmy członkowskie zyskują możliwość prowadzenia gościnnych blogów eksperckich, w których mogą dzielić się z czytelnikami serwisu www.forumcallcenter.pl swoją wiedzą, inspiracją oraz aktualnościami firmowymi. Wspieramy budowanie marek bazując na merytorycznym przekazie.

PR i marketing | szanse sprzedaży | informacja

Firmowy profil autora

W www.forumcallcenter.pl każda publikacja jest podpisana nazwą autora oraz oznaczeniem źródła. Firmy członkowskie uzyskują “Profil autora publikowanych treści” (zarówno merytorycznych jak i aktualność) agregujący wszystkie artykuły i ułatwiający kontakt za pośrednictwem wielu mediów.

Pr i marketing | szanse sprzedaży

Grupy zakupowe i rabaty

Dzięki współdziałaniu wielu podmiotów budujemy siłę negocjacyjną w rozmowach z dostawcami rozmaitych usług. Oferujemy członkom Forum stały rabat na usługi  wykraczające poza pakiet członkowski oraz uczestnictwo w naszych wydarzeniach. Zapewniamy zniżki na uczestnictwo w wydarzeniach, nad którymi objęliśmy patronat.

oszczędności | współdziałanie

Członkostwo indywidualne

W ramach firmowego pakietu członkowskiego otrzymujesz dodatkowy zestaw usług przygotowany specjalnie dla managerów. Składają się na niego dostęp do wiedzy, informacji, współdziałania w ramach grup roboczych, kolejne zniżki oraz szanse kariery i sprzedaży.

rozwój | współdziałanie | kariera | informacja

Forum Ekspertów

Członkowie uzyskują możliwość udziału w Forum Ekspertów – miejsca realnej współpracy, współdziałania na rzecz rozwoju rynku. Organizujemy punkt styku pomiędzy szukającymi informacji i wiedzy, a doświadczonymi ekspertami branżowymi gotowymi się nią podzielić.

współdziałanie | pomoc | nowe kontakty | rozwój

Dodatkowe materiały i źródła

Członkowie Forum Call Center uzyskują dostęp do unikalnych, ekskluzywnych treści oraz zasobów merytorycznych. Prezentacje z konferencji, specjalne wersje raportów, rekomendacje wartościowych artykułów, webinaria i spotkania online dostępne wyłącznie dla członków Forum

wiedza | informacja | rozwój | współdziałanie 

Informacja rynkowa

Członkowie Forum uzyskują dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy oraz informacji rynkowej. Monitorujemy sytuację na rynku, łączymy fakty, dysponujemy pełnym spektrum opiniotwórczym na temat branży call center i jej otoczenia formalno-prawnego.

informacja | wiedza | szanse sprzedaży

Ask me anything

Przed członkami Forum Call Center otwieramy nieograniczony dostęp do gromadzonej od wielu lat przez nas wiedzy oraz informacji. Odpowiadamy na pytania, konsultujemy pomysły i rozwiązania. Pomagamy znaleźć zewnętrznych ekspertów i partnerów.

rozwój | efektywność | informacja

Branżowy monitoring mediów

Monitorujemy pojawiające się w mediach informacje dotyczące branży customer contact center. Aktualności, raporty, wydarzenia, zmiany w prawie, komentarze. Członkowie Forum mają stały dostęp do najnowszych treści. Raz w tygodniu otrzymują podsumowanie na e-mail.

informacja | inspiracja | wiedza

Networking

Łączymy firmy i ludzi. Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, aranżujemy spotkania, pomagamy dotrzeć do ekspertów w kraju i za granicą. Organizujemy współpracę i współdziałanie w celu wytworzenia uniwersalnej wartości dla rynku oraz rozwoju osobistego managerów.

kontakty | szanse sprzedaży | rozwój kompetencyjny

Zniżki

Członkowie Forum Call Center uzyskują dostęp do zniżek na uczestnictwo w  szkoleniach, konferencjach oraz innych atrakcyjnych wydarzeniach. Na wiele z nich mają możliwość wejść za darmo. Negocjujemy z dostawcami rozmaitych usług i produktów specjalne warunki dostępu do nich.

oszczędności | współdziałanie | rozwój

Trwa wczytywanie

opinie naszych partnerów

Dowiedz się dlaczego warto współdziałać w ramach Polskiego Forum Call Center

bądźmy w kontakcie

Newsletter Forum Call Center