Co wiemy o ochronie danych RAPORT 2017

Opublikowane przez: Polskie Forum Call Center
Kategoria: Badania i raporty, News

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo zapytała ankietowanych, w jaki sposób chronią dane i jak oceniają ryzyko ich utraty.

Jak postrzegamy zagrożenia dla danych osobowych?

Badanie pokazało, że Polacy są świadomi zagrożeń związanych z naruszeniem danych osobowych. Nie są natomiast pewni, jak się przed nimi zabezpieczyć i jak reagować w razie incydentu. Stąd aż 90% osób aktywnych zawodowo czuje potrzebę pogłębiania swojej wiedzy poprzez dedykowane szkolenie z ochrony danych osobowych.

Jak traktujemy naruszenia prawa do ochrony danych osobowych?

Jedna trzecia wszystkich ankietowanych przynajmniej raz w życiu doświadczyła naruszenia prawa do prywatności. Ale tylko co dziesiąty ankietowany zgłosił to odpowiedniej instytucji, pozostali ignorują takie incydenty, dzięki czemu sprawcy czują się bezkarni i pozwalają sobie na więcej. Brak reakcji nie wynika jednak z braku świadomości zagrożenia, ankietowani po prostu nie wierzą, że to ma sens.

Rozwój usług opartych o transmisję danych za pośrednictwem Internetu spowodował, że chcąc ułatwić sobie życie instalując kolejną aplikację zgadzamy się na każdy zaproponowany przez usługodawcę warunek. Podajemy dane osobowe w sposób automatyczny, bardzo rzadko zastanawiając się nad ich losami. Z drugiej strony, na szczęście, w ostatnich latach nie mieliśmy do czynienia ze spektakularnymi przykładami naruszenia praw klientów czy konsumentów. Tak więc przytoczone wyniki specjalnie mnie nie dziwią. Paradoksalnie największe incydenty w zakresie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych zanotowano w instytucjach, które stosują najbardziej rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Być może dość optymistycznie brzmiące odpowiedzi respondentów wynikają z zaufania do usługodawców i stosowanych przez nich metod ochrony informacji.

Maciej Buś | Polskie Forum Call Center

Administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) doskonale to wiedzą, a mimo to wciąż 32% z nich wątpi w sens zgłaszania takiego incydentu… Wskazuje to na niedostatki środków ochrony prawnej.

Zdaniem respondentów, jednym z największych zagrożeń dla prywatności są podmioty przetwarzające dane swoich własnych klientów, interesariuszy czy pracowników. Wiele z nich wciąż nie przykłada należytej uwagi do ochrony danych, co zdaje się potwierdzać fakt, że znakomita większość ABI obok ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, wykonuje w swojej firmie także inne zadania.

RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?

Uczestników badania zapytaliśmy także o kwestie związane ze znajomością europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR) i wdrożenia jego przepisów w organizacjach. Zaledwie nieco ponad połowa kadry zarządzającej wie, jakie obowiązki na firmy nakłada ta regulacja. Co więcej, jeszcze mniej ABI (31%) wie, co będzie należało do zakresu ich obowiązków w przyszłym roku, po wejściu w życie RODO.

Wyniki badania pokazują, że świadomość przepisów jest spora, co roku coraz większa, ale wciąż potrzebna jest w tym obszarze edukacja i budowanie świadomości.

Informacje o badaniu

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 01.03.2017 – 05.04.2017 r. Narzędziem badawczym była ankieta online, zamieszczona na naszej stronie internetowej.

W badaniu uczestniczyło 1 326 respondentów, podzielonych na cztery grupy:

  • Nieaktywnych zawodowo w tym uczących się – 299 ankiet.
  • Pracujący – 526 ankiet.
  • Zarządzający firmami – 141 ankiet.
  • Specjalizujących się w ochronie danych osobowych – 370 ankiet.

Pobierz pełen raport