Dlaczego jakość informacji o kliencie ma znaczenie w kampaniach telefonicznych i e-mail?

Opublikowane przez: DBMS
Kategoria: Partner / News

Nie od dziś wiadomo, że kampanie e-mail marketingowe oraz telefoniczne należą do najefektywniejszych form pozyskiwania klientów. Średnie ROI z tak prowadzonego marketingu to ok 150%. Jednakże, aby przyniosły oczekiwane rezultaty należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty, bez których prowadzenie tych kampanii nie miałoby sensu:

  • jakość danych (aktualność i poprawność adresów e-mail i ner telefonów)
  • wiedzę jaką posiadamy o klientach do których zamierzamy wyjść z komunikatem.

Mając to na celu i wychodząc naprzeciw problemowi uruchomiliśmy projekt “Sprawdź bazę”(www.sprawdz-baze.pl ). Ideą projektu jest umożliwienie weryfikacji list mailingowych oraz telefonicznych do kampanii e-mailowych oraz SMS-owych, a także ich wzbogacenie o dane behawioralne, czy też zainteresowania. Dzięki posiadanym zasobom, możemy wyeliminować martwe kontakty, a także tzw. spam trapy z list mailingowych mające wpływ na reputacje domeny oraz stopień dostarczalności.

Weryfikacji informacji dokonujemy korzystając z posiadanych 12 mln kontaktów, 2,5 mln martwych adresów e-mail i telefonów oraz 0,5 mln osób, które nie życzą sobie komunikacji marketingowej.

Co możesz zyskać, dzięki weryfikacji danych:

  1. Wpłynąć na poziom odbioru Twoich kampanii – poszerzyć zasób informacji o Twoich odbiorcach, a tym samym będziesz mieć więcej możliwości w personalizacji tworzonych wysyłek, by efektywniej docierać do potrzeb każdego odbiorcy. Pamiętaj bowiem, że dane osobowe to nie tylko określone informacje przedstawione „czarno na białym” lecz osoby, które mają indywidualne zainteresowania oraz zapotrzebowania na określony rodzaj informacji.
  2. Dotarcie do większej ilości zainteresowanych odbiorców spowoduje oczekiwaną aktywność, która z pewnością przełoży się pozytywnie na postrzeganie Twoich wysyłek wśród dostawców pocztowych.
  3. Uniknąć konsekwencji w postaci niezadowolonych odbiorców, którzy nie życzą sobie otrzymywania korespondencji (a zatem mogą szkodzić Twojej reputacji jako nadawcy, zgłaszając takie wiadomości dostawcy pocztowemu, czy umieszczać je we własnych czarnych listach)
  4. Zapobiec posiadaniu nieaktywnych adresów e-mail w swoich zasobach, które tylko pogarszają reputację Twojej domeny (przy użyciu takich adresów zastawiane są przez dostawców pocztowych pułapki spamowe, czyli tzw. „spam trap”, których ofiarą możesz paść także Ty).

Cała procedura przebiega w trzech prostych krokach:

Krok pierwszy: Klient określa cel wzbogacenia swoich danych oraz przygotowuje wymagania dotyczące zakresu informacyjnego.

Krok drugi: Dokonujemy weryfikacji danych Klienta na bazie uzgodnionego wcześniej formatu danych.

Krok trzeci: Przedstawiamy raport zawierający uzupełnioną bazę Klienta o dodatkowe, ustalone wcześniej informacje.

Powyższy proces od początku do końca odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz z zachowaniem wymagań GIODO.

Jedną z nadrzędnych zasad dotyczącą danych w DBMS Sp. z o.o. jest ich legalność. Niniejszym projektem mamy na celu propagować takie same zasady wśród naszych klientów posiadających własne zasoby.

Zapraszamy serdecznie na: sprawdz-baze.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie projektu.