List otwarty Minister Anny Streżyńskiej zachęcający do przystąpienia do Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”

Opublikowane przez: Polskie Forum Call Center
Kategoria: News

Porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski” zawarte 28 czerwca br. ma charakter otwarty. Do inicjatywy może przystąpić każdy, kto swoim doświadczeniem, przedmiotem działalności i zaangażowaniem chce pomóc przy wdrażaniu sieci 5G w Polsce. Poniżej list otwarty Minister Anny Streżyńskiej zachęcający do przystąpienia do Porozumienia

Szanowni Państwo,

jednym z najważniejszych czynników stanowiących o rozwoju gospodarczym każdego kraju są dziś technologie cyfrowe. Coraz większe możliwości techniczne i coraz bardziej dostępny szybki Internet sprawiają, że liczba urządzeń korzystających z sieci dynamicznie rośnie. Wchodzące na rynek rozwiązania cyfrowe dokonują przemian w kontaktach międzyludzkich, sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, edukacji, medycynie, a także w administracji publicznej. Technologie oparte na dostępie do sieci tworzą dziś nową przestrzeń w obszarze produkcji oraz dystrybucji towarów i usług. Gospodarka wchodzi w etap kolejnej rewolucji przemysłowej, której podstawą są nowoczesne sieci telekomunikacyjne (stacjonarne i mobilne). To one są czynnikiem decydującym o innowacyjności, przyspieszeniu gospodarki, czy zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów.

Rząd Premier Beaty Szydło poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą stworzenia planu działań w procesie tworzenia i uruchamiania sieci 5G na terenie Unii Europejskiej. Polska jest zdania, że dzięki powszechnemu dostępowi do sieci o wysokiej przepustowości oraz poprzez rozwój nowoczesnych usług i innowacyjnych ekosystemów możemy wspólnie zwiększyć konkurencyjność Europy.

Jako minister cyfryzacji chcę by Polska była europejskim liderem w opracowywaniu i wdrażaniu technologii 5G. Dlatego podjęłam decyzję o powołaniu Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”, którego misją będzie wdrożenie w Polsce technologii 5G i innowacyjnych usług zgodnie z przygotowywanym planem działań. Zawarcie Porozumienia nastąpiło 28 czerwca br., ale jest otwarte na nowych członków, którzy swoim doświadczeniem, przedmiotem działalności i zaangażowaniem chcą pomóc przy wdrażaniu sieci 5G w Polsce.

Dlatego zapraszam:

  • jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach współpracy chciałby być objęte testami sieci 5G;
  • operatorów telekomunikacyjnych i izby gospodarcze ich zrzeszających;
  • dostawców infrastruktury, sprzętu, usług i rozwiązań w zakresie telekomunikacji;
  • instytucje badawczo-rozwojowe w zakresie ICT;
  • start-up’y związane z technologiami mobilnymi, w szczególności ukierunkowanymi na sieć 5G.

Ważne, byśmy umieli skorzystać z szansy jaka przed nami stoi – dzięki współpracy i rozumieniu wspólnego interesu, jakim jest rozwój całego kraju i każdej lokalnej wspólnoty. Wierzę, że to pozwoli nam być liderem we wdrażaniu sieci 5G w Europie.

W celu przystąpienia do Porozumienia należy przesłać dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę tekstu Porozumienia (poniżej) na adres:

Departament Telekomunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa