Nasze usługi

Polskie Forum Call Center > Nasze usługi

Wspieramy przedsiębiorstwa, aby dostarczały obsługę,
za którą klienci je pokochają

BADANIA i RAPORTY

Analizujemy informacje oraz przygotowujemy sektorowe opracowania, badania i raport na temat sytuacji w branży, kierunków rozwoju, konkurencyjności rynku. Opiniujemy dane pochodzące ze źródeł zewnętrzych.

AUDYTY

Prowadzimy audyty efektywności operacyjnej oraz zgodności procesów biznesowych z normami prawnymi oraz branżowymi. Przygotowujemy rekomendacje działań rozwojowych.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Doradzamy w zakresie tworzenia oraz wprowadzania zmian w strategii komunikacji i obsługi klienta opartych na zdalnych kanałach komunikacji. Wspieramy w budowie oraz optymalizacji struktur customer contact center.

REKOMENDACJA DOSTAWCÓW

Pomagamy w doborze najlepszych rozwiązań technologicznych i operacyjnych dla realizacji Twoich celów biznesowych. Rekomendujemy rzetelnych i  sprawdzonych sprawdzonych dostawców.

SPOTKANIA BIZNESOWE

Organizujemy śniadania i spotkania biznesowe, podczas których w kameralnej atmosferze prezentowane są ciekawe i wartościowe dla uczestników treści. Dbamy o najwyższe standardy organizowanych wydarzeń.

COACHING I MENTORING

Zapewniamy spersonalizowane wsparcie dla managerów pełniących kluczowe funkcje w organizacjach contact center i obsługi klienta. Wspieramy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty skierowane do kady zarządzającej struktur contact center, obsługi klienta, telesprzedaży i wsparcia w nowoczesnych kanałach komunikacji.

PRELEKCJE

Prowadzimy prelekcje merytoryczne podczas konferencji, na uczelniach oraz podczas wewnętrznych wydarzeń firmowych. Zapewniamy aktualność przekazywanej wiedzy oraz wysoki poziom prezentacji.

EMPLOYER BRANDING

Zapewniamy spersonalizowane wsparcie dla managerów pełniących kluczowe funkcje w organizacjach contact center i obsługi klienta. Wspieramy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych i rozszerzeniu działalności poza granice Polski. Promujemy potencjał polskich firm na  rynkach Europy. Organizujemy polskie stoisko na targach CCW.

WSPARCIE REKRUTACJI

Pomagamy w znalezieniu idealnych kandydatów na kluczowe stanowiskach w firmach i strukturach contact center. Łączymy szukających nowych wyzwań z możliwościami rozwoju kariery.

PATRONATY

Obejmujemy naszym patronatem wartościowe idee i projekty. Wspieramy ich organizację merytorycznie oraz marketingowo. Promujemy najlepsze praktyki, służymy dobrą radą oraz opiniujemy programy.

Ogólne zasady świadczenia usług przez Polskie Forum Call Center

  • PFCC dostarcza usługi w zgodnie z misją oraz zapisami statutu Fundacji Forum Call Center.
  • Usługi na rzecz organizacji oraz projektów społecznych (NGO) świadczone są bezpłatnie.
  • Usługi wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej realizowane są odpłatnie, a osiągnięty w ten sposób dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
  • PFCC świadczy bezpłatne, 15-minutowe konsultacje branżowe dla każdego rodzaju działalności.
  • Usługi realizowane są zasobami własnymi Fundacji lub przy wsparciu partnerów naszej organizacji.