Network Barometer Report

Opublikowane przez: dimension data
Kategoria: Partner / News

Sieci stają się młodsze, ponieważ organizacje zaczynają korzystać z mobilnych miejsc pracy, internetu rzeczy oraz startegii sdn
Liczba firm z co najmniej jedną luką w bezpieczeństwie jest najwyższa w ostatnich 5 latach Click To Tweet

Przedsiębiorstwa na całym świecie odświeżają swój sprzęt sieciowy wcześniej, niż wynika to z jego cyklu życia, aby wykorzystać mobilne miejsca pracy, Internet Rzeczy oraz strategie SDN (software-defined networking). Ponad to odświeżenie sprzętu wpisuje się w ich strategię i długofalową architektoniczną wizję sieci. Pomimo zwiększającej się częstotliwości wymiany sprzętu, sieć staje się mniej bezpieczna, w dużej mierze ze względu na dotychczasowe zaniedbania.

Są to jedne z najważniejszych wniosków tegorocznego Network Barometer Report opublikowanego przez  Dimension Data. Przedstawiony po raz pierwszy w 2009 roku, tegoroczny raport  Network Barometer Report został przygotowany w oparciu o dane zgromadzone z 300 000 zdarzeń serwisowych klientów obsługiwanych przez Dimension Data. Dimension Data przeprowadziła również 320 audytów zarządzania cyklem życia technologii obejmujących 97 000 urządzeń sieciowych w organizacjach różnej wielkości we wszystkich sektorach przemysłu w 28 krajach.

Sieci starzeją się od 2010 roku. Tegoroczny Raport odzwierciedla odwrócenie tego trendu, ponieważ po raz pierwszy od 5 lat obserwujemy wolniejszy proces starzenia się sieci.

Starzenie się sieci niekoniecznie jest złe, pod warunkiem, że firmy zrozumieją jego konsekwencje. Wymagają one innego poziomu wsparcia, ze stopniowo rosnącymi nakładami na to wsparcie. Z drugiej strony może to oznaczać, iż organizacje będą odsuwać w czasie koszty odświeżania sieci. starzejące się sieci nie będą w stanie wspierać rozwiązań takich jak SDN czy automatyzacja, a także poradzić sobie z obsługą narzędzi współpracy lub chmury.

Andre van Schalkwyk, Senior Practice Manager Network Consulting w Dimension Dat

Zgodnie z danymi Raportu, w Europie, Azji Pacyficznej i Australii wiek sieci przedsiębiorstw spadł zgodnie ze średnią dla całego świata, natomiast w obu Amerykach liczba urządzeń starych i przestarzałych zmniejszyła się znacznie szybciej, z 60% w 2015 roku do 29% w roku 2016. Taka zmiana może być podyktowana uwolnieniem stłumionych wydatków po czterech latach ograniczeń finansowych. Van Schalkwyk powiedział, że klienci na obszarze obu Ameryk decydują się na odświeżenie sieci za pomocą programowalnej infrastruktury nowej generacji, natomiast w rejonie Azji Pacyficznej i Australii odświeżenie sprzętu to proces zmian dokonywanych w ramach sieci centrów danych.

W przeciwieństwie do globalnego trendu, na Środkowym Wschodzie i w Afryce wiek sieci wzrósł, najprawdopodobniej jako wynik niepewności gospodarczej, szczególnie w Afryce Południowej.

Tymczasem z 97 000 urządzeń sieciowych, które przeanalizowała Dimension Data, liczba urządzeń, która ma przynajmniej jedną znaną lukę w systemie bezpieczeństwa¹ wzrosła z 60% w 2015 do 76% w roku 2016 i jest to największy wzrost w okresie pięciu lat.

W Europie podatności sieci na luki w systemie bezpieczeństwa wzrastała w ciągu ostatnich trzech lat bardzo dynamicznie: od 26% w 2014, przez 51% w roku 2015, do 82% w roku 2016. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła również liczba luk w systemach bezpieczeństwa sieci w organizacjach z Środkowego Wschodu i Afryki. W Australii 87% urządzeń w sieci ma co najmniej jedną zdefiniowaną lukę. W regionie Azji Pacyficznej i obu Ameryk sieci są nieco mniej wrażliwe i wykazują odpowiednio 49% i 66% w porównaniu do 61% i 73% z ubiegłorocznego wydania Raportu.

Pozostałe wnioski z raportu Network Barometer Report 2016:

  • Odsetek urządzeń obsługujących IPv6 wzrósł dynamicznie z 21% w ubiegłym roku do 41% w 2016 roku, ze względu na wzrost liczby bieżących urządzeń w sieci. Pozwala to organizacjom z nowszymi sieciami na wspieranie ich strategii cyfrowej transformacji poprzez włączenie Internetu Rzeczy, big data, rozwiązań analitycznych i konteneryzacji.
  • SDN pojawi się, jednak jeszcze nie w tym momencie. Pomimo zainteresowania rynku strategiami software-defined networking obecnie jedynie kilka sieci ma możliwość zastosowania SDN. W 2015 roku mniej niż 0,4% urządzeń było zdolnych obsługiwać definiowane programowo sieci WAN (software-defined WAN), a tylko 1,3% przełączników w centrach danych było gotowych na SDN.
  • W sieciach monitorowanych przez Dimension Data odpowiedź na zdarzenia jest o 69% szybsza, a czas naprawy skrócił się o 32%. Przy dodatkowej integracji z service deskiem Dimension Data, dane te kształtują się odpowiednio na poziomie 55% i 37%.
  • 37% zdarzeń spowodowanych jest przez błędy w konfiguracji lub wynika z błędu ludzkiego. Można ich uniknąć dzięki odpowiedniemu monitoringowi, zarządzaniu konfiguracją oraz automatyzacji.