O forum

Organizacja stworzona dla współdziałania

Polskie Forum Call Center jest akceleratorem rozwoju branży Contact Center. Dostarczamy wiedzę, promujemy najlepsze praktyki, budujemy platformę porozumienia rynkowego, motywujemy do współdziałania.

Prowadzimy kluczowe dla rynku projekty rozwojowe. Organizujemy dialog pomiędzy firmami, wspieramy komunikację branży z instytucjami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w Polsce i na Świecie.

Wspieramy firmy i rynek promując dobre praktyki, łącząc podmioty dla bardziej efektywnego działania, budujemy platformę porozumienia rynkowego, w której zachęcamy do współdziałania. Wierzymy, że właśnie współdziałanie – współpraca, dzielenie się wiedzą, analiza przypadków, rozmowy i wspólne projekty są najlepszą drogą do osiągnięcia trwałych sukcesów biznesowych i budowania pozytywnego wizerunku branży.

stoisko_pl

Wierzymy, że właśnie współdziałanie – współpraca, dzielenie się wiedzą, analiza przypadków, rozmowy i wspólne projekty są najlepszą drogą do osiągnięcia trwałych sukcesów biznesowych i budowania pozytywnego wizerunku branży.

NASZ MANIFEST

Manifest Polskiego Forum Call Center powstał po niemal trzech latach działalności.

DOSTARCZAMY WIEDZĘ, INSPIRUJEMY DO DZIAŁANIA

Dbamy o rozwój rynku customer service poprzez dostarczanie wiedzy i inspirowanie do działania

PROMUJEMY DOBRE PRAKTYKI

Promujemy dobre praktyki w zakresie obsługi klienta, zarządzania organizacjami i strukturami obsługowymi, efektywności działań

ŁĄCZYMY POTRZEBY Z MOŻLIWOŚCIAMI

Pomagamy – łączy potrzeby z możliwościami, kojarzy interesariuszy

PROMUJEMY FIRMY, LUDZI, ORGANIZACJE, ROZWIĄZANIA

Promujemy branżę customer service – firmy, ludzi, organizacje, ważne  wydarzenia, najlepsze praktyki. Jest łącznikiem z innymi rynkami i branżami

OD IDEI DO WSPÓŁDZIAŁANIA

Forum Call Center powołane zostało do życia na początku 2012 roku jako projekt środowiskowy mający na celu organizację i wsparcie w rozwoju managerów i firm szeroko rozumianej branży call center. Fundamentem, na którym idea forum została zbudowana są kilkunastoletnie doświadczenia branżowe jego założyciela przekładające się na bardzo dobrą znajomość rynku (zarówno krajowego jak i międzynarodowego), ukształtowane umiejętności organizacyjne oraz głębokie przekonanie do idei współdziałania i promocji dobrych praktyk (zarówno wewnątrz branży jak i w grupie odbiorców końcowych).

Szukając optymalnego modelu działalności Forum pod koniec 2014 roku została powołana Fundacja Forum Call Center, która formalnie za swój cel postawiła edukację, szerzenie informacji i szeroko pojęte wsparcie merytoryczne. Na drugi plan przenieśliśmy działania o charakterze integracyjnym i środowiskowym Formułując strategię Fundacji postawiliśmy na dostarczanie wiedzy. Stawiając na pierwszym miejscu kluczowe wartości takie jak: rzetelność, jakość, prawdziwość, konsekwencja i spójność skoncentrowaliśmy się na wytwarzaniu i dostarczaniu merytorycznych, wysokiej jakości, unikalnych treści.

Dzisiaj Forum Call Center stanowi swoisty akcelerator rozwoju branży – już nie tylko call center – dzisiaj mówimy raczej customer service. Wspieramy firmy i rynek promując dobre praktyki, łącząc podmioty dla bardziej efektywnego działania, budujemy platformę porozumienia rynkowego, w której zachęcamy do współdziałania. Wierzymy, że właśnie współdziałanie – współpraca, dzielenie się wiedzą, analiza przypadków, rozmowy i wspólne projekty są najlepszą drogą do osiągnięcia trwałych sukcesów biznesowych i budowania pozytywnego wizerunku branży.