People. Process. Place. Rozmowa z Sebastianem Osuchem z Grupy Nowy Styl

Opublikowane przez: Polskie Forum Call Center
Kategoria: Komentarz ekspercki

Grupa Nowy Styl to europejski lider w zakresie rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Nasz unikatowy model biznesowy pozwala dostarczać klientom kompleksową usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności i organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Ambicja, innowacyjność i otwartość na zmiany doprowadziły nas na pozycję jednej z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w swojej branży w Europie, z przychodami ze sprzedaży ponad 300 mln euro rocznie. Codziennie wyposażamy nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne w całej Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

Wasza flagowa usługa to?

Można powiedzieć, że naszym flagowym produktem jest kompleksowość oferty. Poza 6 różnymi markami produktowymi, Grupa Nowy Styl to usługi związane z aranżacją i badaniami efektywności powierzchni biurowej, czy też szkolenia i konsulting z zakresu zarządzania zmianą w organizacji. Klienci oczekują od nas eksperckiej wiedzy, dzielenia się doświadczeniem i partnerskiego wsparcia w projektach, a nie jak jeszcze parę lat temu, jedynie terminowej dostawy mebli biurowych. Usługi i serwis posprzedażowy są dla nas obecnie w równym stopniu ważne, co sam produkt.

Jaka jest specjalizacja Grupy Nowy Styl? W czym czujecie się wyjątkowo silni?

Myślę, że naszą siłą jest fakt, iż łączymy ze sobą różnorodne zasoby, wiedzę i potencjał międzynarodowych spółek i ludzi tworzących Grupę Nowy Styl. To nasze unikalne know-how. Wspieramy klientów nie tylko dostarczając im meble biurowe, ale kompleksowo prowadząc projekt aranżacji przestrzeni pracy.

Z pomocą naszych specjalistów z zakresu psychologii organizacji oraz architektury i projektowania wnętrz biurowych, dostarczamy szyte na miarę rozwiązania produktowe i usługi. Dzięki temu potrafimy stworzyć klientowi inspirujące i ergonomiczne miejsce pracy, które staje się jego wizytówką.

Wdrożenie lub projekt, z którego jesteś najbardziej dumny?

Osobiście byłem zaangażowany w projekt tworzenia i wdrożenia strategii działań dla specjalistycznego rynku BPO/SSC/ITO. Po roku obecności w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu widzimy efekty naszej pracy, takie jak np. biuro Cathay Pacific w Krakowie – Globalne Centrum Kontaktu  czołowych linii lotniczych z Hongkongu. Jest to ciekawy przykład niesztampowego biura typu call contact center. Na powierzchni 1500m2 zaaranżowaliśmy komfortowe i ergonomiczne stanowiska pracy, miejsca spotkań oraz przestrzeń socjalną dla 150 pracowników. Obecnie biuro jest wizytówką firmy i wspiera firmę w pozyskaniu najlepszych pracowników na konkurencyjnym krakowskim rynku pracy. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i ścisłej współpracy wykonawców z inwestorem powstało miejsce, które jest znakiem rozpoznawczym i magnesem przyciągającym talenty.

Opowiedz o trendzie, z którym jedziecie na CCW w tym roku

People. Process. Place.

Chcemy podzielić się naszym unikalnym know-how z zakresu aranżacji powierzchni biurowych, które wspierają pracowników w sprawnej realizacji procesów biznesowych organizacji.

Pracownicy, procesy i przestrzeń to główne składniki każdej organizacji, w szczególności firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu. Kapitał ludzki to najważniejszy zasób biznesu usługowego – to przecież ludzie realizują określone procesy, które są podstawą działalności firm BSS. Trzeci, również istotny element, to przestrzeń, czyli efektywne miejsce pracy, które wspiera pracowników w realizacji procesów biznesowych.

Kompleksowy projekt dobrego biura to optymalne połączenie tych 3 elementów – skupia się na pracownikach i procesach realizowanych w przestrzeni, pozwalając zwiększyć ich efektywność.

Jaki cel postawiliście sobie na 2017 rok?

W dalszym ciągu chcemy się profesjonalizować, docierać do  nowych klientów, poznawać ich potrzeby i problemy związane z przestrzenią pracy. Jesteśmy ciekawi nowych branż i specyfiki ich pracy, stąd m.in. nasza obecność na największych w Europie targach call contact center. Wierzę, że firmy z tej branży, idąc za przykładem choćby Cathay Pacific, potwierdzą, że biuro call center nie musi być sztampowe.


Sebastian Osuch – Business Services Senior Manager, Grupa Nowy Styl

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. W Grupie Nowy Styl od blisko 7 lat. Pracując jako Project Manager koordynował i wspierał największe projekty sprzedażowe w Polsce dla Grupy Nowy Styl. W kolejnych latach był odpowiedzialny za kreowanie działań sprzedażowych w regionie Małopolski i Śląska.

Od roku koordynuje strategię Grupy Nowy Styl dla specjalistycznego rynku BPO/SSC/ITO. Odpowiada za kreowanie nowej strategii podejścia do branży opartego o tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów łączących działania sprzedażowe, HR, marketingowe z profesjonalistami z tych obszarów.