Podczas CCC Executive Day Noreena Hertz, przedstawiła strategie podejmowania mądrych decyzji.

Opublikowane przez: Competence Call Center
Kategoria: News / Partner

Przed wieczornymi uroczystościami związanymi z jubileuszem CCC, a odbywającymi się w Wiedniu, CCC zaprosiło gości na inspirujący Executive Day z główną prelegentką oraz autorką bestsellerów – Noreeną Hertz. 
W oparciu o swoją najnowszą książkę „Eyes Wide Open: How to make smart decisions in a confusing world“ Hertz przedstawiła słuchaczom sposoby podejmowania mądrych decyzji w dzisiejszym, tak złożonym świecie.

W tym kontekście zaproszona ekspertka, która doradza prezesom globalnych przedsiębiorstw oraz decydentom politycznym, opowiada się za umiejętnym pozyskiwaniem informacji, ich gromadzeniem oraz docenianiem wiedzy lokalnej. Jej zdaniem, w szczególności alternatywne czy sceptyczne opinie wydają się ważne, aby zapewnić zróżnicowane sposoby postrzegania oraz aby na nowo przemyśleć powszechnie utarte i przyjęte prawdy. Noreena zachęcała słuchaczy, aby sami zaczęli weryfikować opinie eksperckie oraz aby mimo nieprzewidywalności naszego świata możliwe jak najwcześniej zaczęli myśleć nad nowymi pomysłami.

Jej zdaniem kierunek wytycza przede wszystkim pokolenie K, a więc ludzie urodzeni między 1995 a 2002 rokiem. Profesor z University College London w swoich aktualnych badaniach bardzo dokładnie zajmuje się tym nacechowanym silnymi sprzecznościami pokoleniem.

Są to młodzi ludzie, na których w znacznym stopniu wpływają technologie, którzy cały czas są skomunikowani w sieci i w zasadzie przejawiają chęć, by zostać zauważonymi, by móc partycypować w kreacji. Ale jednocześnie w świecie pełnym zagrożeń czują się samotni i zdezorientowani.

Aby móc podejmować inteligentne decyzje, Noreena radzi, by codziennie całkiem świadomie znaleźć trochę czasu na przemyślenie i zaplanowanie pewnych kwestii. Jest to praktyka, która łączy wszystkich najważniejszych decydentów na całym świecie. Nawet tak banalne czynniki podstawowe jak sen czy jedzenie oraz nastrój mają wpływ na podejmowane decyzje, wprawdzie nieświadomy, ale mimo tego dość istotny.

Po swojej prelekcji ekspertka odpowiadała na pytania słuchaczy oraz podpisywała dla gości swoją książkę.

Więcej informacji o Noreenie Hertz można znaleźć: www.noreena.com

W trakcie wieczornych uroczystości związanych z 17. rocznicą CCC 150 gości z całego świata bawiło się w cudownym otoczeniu wiedeńskiej gloriety znajdującej się w parku przy pałacu Schönbrunn.