Prawne ramy dla call center. O czym muszę pamiętać zakładając biznes?

Opublikowane przez: Polskie Forum Call Center
Kategoria: Prawo

Podejmując decyzję o prowadzeniu biznesu trzeba pamiętać, że musi on mieścić się w pewnych ramach prawnych. Nie da się w jednym tekście wymienić wszystkich potrzebnych aktów prawnych, bo katalog tych przepisów jest otwarty. Można jednak pokusić się o ustalenie, które akty prawne należy mieć na uwadze, rozważając wybór określonej ścieżki w biznesie.
Tworząc biznes plan musimy zdecydować, czy chcemy prowadzić działalność samodzielnie czy też będziemy współpracować z innymi osobami. Do wyboru mamy wiele opcji. W obrocie funkcjonować mogą: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna, a także spółka cywilna.

Powyższa decyzja to kluczowa kwestia. W zależności od formy działalności inaczej kształtują się bowiem zasady jej zakładania, koszty rejestracji, odpowiedzialność, sposób funkcjonowania, w tym podejmowania decyzji, forma opodatkowania i prowadzenia księgowości. Inne są też akty prawne regulujące każdy rodzaj działalności. I tak, należy mieć tu na uwadze:

  • Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej
  • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  • Ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejna grupa ustaw ma związek z prowadzeniem księgowości i rozliczeniami podatkowymi. Tu należy pamiętać o:

  • Ustawie z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości
  • Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

W przypadku branży call center zatrudnianie pracowników jest nieuniknione i tutaj w grę wchodzą kolejne przepisy, w tym oczywiście ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Z przepisów prawa pracy wynika dla pracodawców szereg obowiązków i zadań (jak choćby prowadzenie dokumentacji pracowniczej czy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Prowadzenie działalności to w dużej mierze utrzymywanie relacji z kontrahentami i klientami. O ile przebiegają one bez zakłóceń, opierają się głównie o przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli jednak dochodzi do sporów, konieczne może być zapoznanie się z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, a czasem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Przede wszystkim jednak, w przypadku prowadzenia działalności w branży call center pamiętać trzeba o przepisach szczególnych. To one przynoszą bowiem najwięcej pytań i wątpliwości oraz przekładają się na wiele obowiązków, których pominięcie grozić może poważnymi sankcjami. W kolejnych postach będziemy przybliżać Państwu zagadnienia z nich wynikające. Warto wspomnieć, że branża call center musi mieć na uwadze przepisy: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dlaczego właśnie te akty prawne? Przede wszystkim dlatego, że dotyczą m.in. działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. To z tych ustaw wynika, w jakich wypadkach potrzebna jest zgoda podmiotu na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, kiedy może ją odwołać, co w sytuacji, gdy dane pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dotyczą. Poza tym, stosowanie tych trzech ustaw w praktyce przysparza wiele trudności. Mamy nadzieję, że w kolejnych postach uda nam się rozwiać przynajmniej niektóre z wątpliwości.

Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić, ile wiedzą teraz, a jakie dziedziny są jeszcze dla Państwa tajemnicą, zachęcamy do spróbowania swoich sił w grze e-biznes http://www.gra-ebiznes.pl .

Autor: Katarzyna Witkowska / Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy