[Prezentacja] Czy warto inwestować w obsługę klienta?

Opublikowane przez: Piotr Merkel
Kategoria: Obsługa klienta

Obsługa klienta traktowana jest z reguły jako Wymuszona Konieczność, czynnik kosztotwórczy, mający negatywny wpływ na wskaźniki typu EBIDA, drugorzędny i mocno wtórny – w stsosunku do sprzedaży czy marketingu – element organizacji. Czy obszar ten tak powinnien być tak postrzegany w dobie optyki “pro-klienckiej”? Czy i dlaczego należy inwestowac w dobrą obsługe klienta? Dlaczego ten element biznesu (szczególnie w przypadku klienta masowego, usług, cyklicznych rozliczeń) powinien odzyskac należną mu strategiczną rangę? … W wielu przypadkach to właśnie Klienci, i właściwe relacje, stanowią najcenniejsze aktywa firmy !!!