“Rebooting Business”: dr Stephan Sigrist podczas CCC Executive Day 2016

Opublikowane przez: Competence Call Center
Kategoria: relacja z wydarzenia

23 czerwca 2016 Competence Call Center (CCC) miało zaszczyt zaprosić na CCC Executive Day z udziałem wybitnego dr Stephana Sigrista. Wydarzenie odbyło się w Austria Trend Hotel Park Royal Palace w Wiedniu. Po uroczystości, w Gloriecie w parku pałacu Schönbrunn, spółka CCC wraz z ok. 150 gośćmi świętowała swoją 18. rocznicę  powstania.

Innowacja w erze gospodarki cyfrowej

Podczas 5 CCC Executive Day założyciel i kierownik szwajcarskiego instytutu naukowo-badawczego W.I.R.E., dr Stephan Sigrist wygłosił prelekcję będącą częścią interaktywnego wykładu na temat przyszłych trendów i szans oraz ryzyk, które niosą dla spółki i otoczenia biznesowego.

Na początku swojego wystąpienia dr Stephan Sigrist przedstawił szczegółowo aktualną sytuację stanowiącą podstawę cyfrowej zmiany i technologicznych innowacji.

„Znajdujemy się w okresie politycznej niestabilności, tendencji do zautomatyzowanej pracy, jak również globalnej konkurencji płynącej z Azji oraz ze strony Doliny Krzemowej. Czynniki te prowadzą do niepewności społecznej oraz złożonej sytuacji w Europie“, mówi Sigrist.

Według badacza-futurysty ze względu na tę ogromną złożoność nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłych trendów, jednak możemy bardzo dobrze rozwinąć umiejętności zrozumienia i wyczucia tego procesu. Ważna jest segmentyzacja i zorientowanie na określone kwestie w celu zidentyfikowania sił napędzających zmianę.

Podczas swojego wystąpienia, dr Stephan Sigrist wyjaśnił swoje koncepcje dotyczące oficjalnej i nieoficjalnej przyszłości gospodarki cyfrowej, a tym samym pokazał ich ambiwalencję.

Rozwój technologiczny wpływa i zmienia wszystkie istotne kwestie społeczne, takie jak mobilność, media, służbę zdrowia czy finanse.

Większa ilość danych zapewnia większą przejrzystość, zwiększa wydajność oraz umożliwia spersonalizowanie informacji oraz sporządzanie ofert dostosowanych do konsumentów. Inteligentne maszyny i domy zmieniają jednocześnie styl naszego życia i pracy. Wizja takiego rozwoju to „kapitalizm idealny“, w którym podaż i popyt pokrywają się.

Jednocześnie maszyny nie są w stanie rejestrować olbrzymiej ilości danych generowanych każdego dnia, co prowadzi do gorszych wyników:

„2 miliardy smartfonów generują dziennie 20 petabajtów. To ilość większa niż jesteśmy w stanie gromadzić i przetwarzać. Algorytmy samouczące się nie mogą rejestrować tej rosnącej złożoności.”

Skutkami tego procesu są niepewność, powierzchowna wiedza, standaryzacja, utrata kontroli i mniejsza zdolność różnicowania.

Ostateczna konkluzja dr Stephana Sigrista jest następująca:

Należy wzmocnić interakcje w świecie realnym i usunąć technikę z tych obszarów, w których nie jest wydajna. Rozum i wartości pomogą nam efektywnie kształtować ten złożony okres, w którym obecnie się znajdujemy. Należy być otwartym i krytycznym!“.

W przerwach wystąpień podczas Executive Day dr Stephan Sigrist podpisywał swoją najnowszą publikację „Mind the Future”, wydaną przy współpracy z instytutem W.I.R.E. Jest to zbiór i kompendium wiedzy nt. współczesnych trendów obecnych we wszystkich obszarach życia społecznego.

O prelegencie:

Dr Stephan Sigrist od wielu lat zajmuje się analizą interdyscyplinarnego rozwoju w gospodarce i społeczeństwie oraz trendami w obszarze służby zdrowia oraz nauk biologicznych. Pasjonuje go również problematyka digitalizacji, urbanizacji oraz nowych form produkcji, tj. druk 3D. Jest wydawcą serii książek ABSTRAKT i autorem wielu publikacji, jak również czołowym prelegentem na międzynarodowych konferencjach. W ramach W.I.R.E. doradza przedsiębiorstwom i instytucjom ze środowiska politycznego i naukowego w rozwijaniu długofalowych strategii i innowacyjnych projektów.

Przeczytaj więcej na stronie: www.thewire.ch