Relacja po konferencji: „Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski”

Opublikowane przez: Polskie Forum Call Center
Kategoria: Prawo, relacja z wydarzenia

Było 200 miejsc, ale zapisy skończyły się już po kilku godzinach. Takim zainteresowaniem cieszyła się konferencja: „Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski”, którą zorganizowali: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Michał Boni, poseł do PE.
Organizatorzy podkreślili, że reforma ochrony danych jest w coraz bardziej zaawansowanym stadium. Komisja Europejska, Parlament i Rada UE obradują już w ramach trilogu i jest to wyraźny krok w stronę kompromisu w sprawie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. Równolegle trwają prace nad projektami dyrektywy. Konferencja była okazją, aby przy udziale przedstawicieli różnych środowisk, zastanowić się nad wpływem rozporządzenia unijnego i sposobem implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Brali w niej udział przedstawiciele administracji publicznej, instytucji europejskich, organizacji pozarządowych jak również naukowcy specjalizujących się w tematyce ochrony danych osobowych i praktycy zajmujący się nią na co dzień.

Założenia reformy

Pierwsza sesja konferencji poświęcona została dyskusji nad wyzwaniami jakie niesie reforma unijna. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa podkreśliła, że wyznacza ona zakres zmian na poziomie krajowym i oznacza swoistą rewolucję w ochronie danych. Rozporządzenie unijne zniesie polską ustawę o ochronie danych osobowych i będzie bezpośrednio obowiązywać w takim samym kształcie we wszystkich państwach członkowskich. Minister Bielak – Jomaa zaznaczyła, że jednym z celów biura GIODO w związku z reformą jest podnoszenie świadomości i odpowiedzialności, gdy dochodzi do przetwarzania danych. Jako duże wyzwanie opisała również konieczność przeglądu wszystkich przepisów szczególnych odnoszących się do ochrony danych w celu dostosowania ich do prawa unijnego.

Podobnego zdania byli Podsekretarz Stanu Jurand Drop z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Europoseł Michał Boni. Zgodnie podkreślali, że nowe wyzywania w zakresie ochrony danych wymagają całościowego i kompleksowego podejścia do ochrony danych. Musi się ona wpisywać w inne obszary gospodarki, nawet te pozornie z nią niezwiązane. Europoseł Michał Boni zwrócił również uwagę na postępującą monetyzację danych osobowych, w szczególności w kontekście personalizacji produktów i usług.

Głos w dyskusji o przyczynach, celach i wyzwaniach reformy z ramienia Komisji Europejskiej zabrała Karolina Mojzesowicz, która jest bezpośrednio zaangażowana w prace nad rozporządzeniem. Mówiła m.in. o konieczności przeglądu i modernizacji praw i obowiązków i dostosowaniu ich do świata cyfrowego. Podkreślała, jak ważne jest, by ochrona danych nie utrudniała prowadzenia biznesu, by umożliwiała wejście na rynek start-upów i zwiększyła konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiadając na pytania uczestników konferencji wyjaśniła na czym polega instytucja „risk based approach” ujęta w projekcie rozporządzenia i przedstawiła uzasadnienie dla proponowanego zapisu.

Nowe zasady ODO

W trakcie drugiej sesji wyjaśniano wybrane nowe elementy z rozporządzenia ogólnego. Głos zabrali: Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Wojciech Wiewiórowski, dr Arwid Mednis z Uniwersytetu Warszawskiego, Magdalena Piech reprezentująca Konfederację Lewiatan, Katarzyna Szymielewicz reprezentująca Fundację Panoptykon oraz dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda. Eksperci mówili m.in. o „zgodzie” jako podstawie przetwarzania danych osobowych, o profilowaniu, o zasadach funkcjonowania tzw. punktu kompleksowej obsługi (mechanizm „one stop shop”) oraz o wymogach stawianych ABI. Prelegenci dużo uwagi poświęcili…

Ciąg dalszy przeczytasz w serwisie naszego partnera